Service si garantii

Condiţii de acordare a Garanţiei şi Conformităţii

În conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului şi Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, declarăm că produsul livrat corespunde documentaţiei de execuţie a producătorului şi/sau declaraţiei de conformitate a produsului şi suntem răspunzători pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul livrării produselor.
Garanţia este valabilă doar pe teritoriul naţional cu excepţia acelor produse care beneficiază de garanţie internatională aşa cum este stabilit de producător.
Cumpărătorul are dreptul să ceară fie repararea produsului, fie inlocuirea acestuia, fie reducerea corespunzătoare a pretului ori rezolutiunea contractului, în conditiile legii şi ale prezentului certificat.
Orice reparare sau înlocuire a produsului în perioada de garanţie va fi rezolvată într-o periodă rezonabilă de timp, ca regulă în 48 de ore, în cazuri excepționale de maxim 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare. După aducerea produsului la conformitate, acesta poate fi ridicat direct de la Service sau puteți solicita expedierea acestuia prin curier.
Consumatorul poate solicita o reducere de preţ sau rezilierea contractului dacă agentul economic nu poate nici repara şi nici înlocui produsul, dacă nu poate efectua remedierea într-o perioadă rezonabilă de timp sau dacă nu a realizat repararea fără un inconvenient semnificativ pentru consumator.
În cazul inlocuirii unui echipamant sau unei piese, piesa nouă devine proprietatea beneficiarului, iar piesa defectă trece în proprietatea vânzătorului.
Pierderea certificatului de garanție emis de producător / importator, precum și deteriorarea, ștergerea sau pierderea etichetei care conține datele de identificare ale produsului (S/N, IMEI etc.) pot duce la pierderea garanției. În cazul în care nu ai primit alăturat facturii sau pe email certificatul de garanție aferent acesteia emis de SERVEXPERT S.R.L. îl poți solicita oricând la adresa: comenzi@servexpert.ro.
Puteți solicita sprijin pentru a identifica dacă produsul necesită acordarea garanției sau dacă întrunește condițiile de garanție / care este perioada de garanție, precum și care este unitatea de service autorizată cea mai apropiată de domiciliul dumneavoastră contactând via email: office@servexpert.ro. Totodată, pentru orice nelămurire / problemă în legătură cu acordarea garanției nu ezitați să contactați SERVEXPERT S.R.L. în scris la adresa: comenzi@servexpert.ro.

Limitări şi excluderi ale Garanţiei şi Conformităţii

Condițiile de garanție nu se aplică pentru problemele sau daunele cauzate de client sau în circumstanțe cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele:

  • s-a intervenit asupra produsului, a fost reparat și / sau modificat de personal neautorizat;
  • numărul de serie al produsului (S/N - "serial number", IMEI, etc.), componentele sau accesoriile au fost modificate, anulate sau eliminate;
  • sigiliile pentru garanție au fost rupte sau schimbate;
  • produsul prezintă defecte fizice: lovituri, crăpături, ciobiri, rugină sau prezintă urme de utilizare în condiții neadecvate: tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatură și presiune, manipulare incorectă, setări și instalări incorecte, virusări, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul echipamentelor, etc;

Vanzătorul poate refuza repararea sau înlocuirea produsului neconform conform opțiunii consumatorului dacă acesta este imposibilă sau disproporționată în comparaţie cu soluții alternative care sunt disponibile ţinând cont de valoarea produsului fără defect sau de importanţa lipsei de conformitate şi dacă ar putea fi realizată o reparaţie alternativă fără un inconvenient semnificativ penstru consumator
Consumatorul nu este îndreptăţit să solicite rezoluțiunea contractului dacă lipsa conformității este minoră.
Dacă vanzătorul nu constată existenţa unui defect pentru care se angajează răspunderea acestuia, rezultă că situaţia este o solicitare nejustificată de acordare a garanţiei, pentru care poate cere Cumpărătorului plata contravalorii manoperei de diagnosticare a produsului conform tarifelor de consultanță / oră precum și plata transportului tur/retur.
Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate îşi are originea în materialele furnizate de consumator.
Produsele consumabile şi accesoriile nu beneficiază de garanţie - vă rugăm să verificaţi buna funcționare a acestora în momentul achiziţionării.
Garanţia nu va fi acordată în cazul în care se constată că nu au fost respectate instrucţiunile de instalare, punere în funcțiune, utilizare, întreţinere, manipulare, transport şi depozitare ale produsului astfel cum sunt prezentate în documentaţia insotitoare şi cum au fost prezentate la predarea produsului.

Service, garanție și post – garanție

Produsele de service garanție și post - garanție se trimit doar prin intermediul curierului sau se aduc personal la sediul SC SERVEXPERT SRL, din Sibiu, Calea Turnișorului, nr. 134, Sibiu, jud. Sibiu.

în cazul în care optați pentru expedierea printr-o firmă de curierat rapid puteți apela la Fan Courier (telefon: 021-9336) sau DPD COURIER (tel: 031.824.9090 sau         

E-mail: comenzi@dpd.ro ) și solicita preluarea coletului de la adresa dumneavoastră, costul transportului fiind suportat de SERVEXPERT SRL. Este foarte IMPORTANT să menționați pe scrisoarea de transport (AWB) NUMELE CUMPĂRĂTORULUI așa cum apare în factura fiscală de cumpărare, precum și mențiunea "ÎN ATENȚIA DEPARTAMENTULUI DE SERVICE". După ce coletul / produsul va fi recepționat și verificat veți fi anunțat privind desfășurarea procedurii de garanție / aducere la conformitate a produsului dumneavoastră.

Plata transportului pentru produsele trimise în service (tur-retur) în vederea soluționării garanției revine în sarcina SERVEXPERT SRL. În eventualitatea în care solicitarea de garanție este nejustificată, iar produsul funcționează conform specificațiilor producătorului, solicitantul va achita costurile aferente transportului, precum și costul de diagnosticare a produsului, stabilit de unitatea de service autorizată după verificare.
Toate aceste sevicii sunt susținute de un stoc de piese de schimb și accesorii adaptate intervenției cât mai rapide pentru ca timpul de staționare al echipamentului să fie minim. Personalul nostru, pregătit periodic în țară și străinătate, vă stă la dispoziție analizând nevoile dumnevoastră pentru a vă oferi soluții concrete și cel mai bun raport calitate – preț de pe piață.

Pierderea certificatului de garanție emis de producător / importator, precum și deteriorarea, ștergerea sau pierderea etichetei care conține datele de identificare ale produsului (S/N, IMEI etc.) pot duce la pierderea garanției. În cazul în care nu ai primit alăturat facturii sau pe email certificatul de garanție aferent acesteia emis de SERVEXPERT SRL îl poți solicita oricând la adresa: comenzi@servexpert.ro.
Te rugăm ambalează produsul cu grijă înainte de a-l preda curierului, pentru a-l proteja în timpul transportului. Ridicarea produsului este gratuită. Produsul va fi dus de către curier în service-ul de recepție SERVEXPERT SRL.
În termen de maxim 15 zile îți vor repara produsul și apoi ți-l vom înapoia, tot prin curier, gratuit.
În cazul înlocuirii unui echipamant sau unei piese, piesa nouă devine proprietatea beneficiarului, iar piesa defectă trece în proprietatea vânzătorului.